Inspirace Kolektivní sporty Zajímavosti

Bowling vs kuželky: Jaký je mezi tím rozdíl?

Společným jmenovatelem bowlingu i klasických kuželek je snaha hráče shodit koulí co možná nejvíce kuželek. Mezi oběma hrami však existuje několik rozdílů. V bowlingu je na dráze postaveno 10 kuželek do obrazce tvaru trojúhelníku směřujícího jedním vrcholem k hráči. Kuželky se hrají pouze s devíti kuželkami, které jsou postaveny do obrazce kosočtverce a kuželky jsou oproti bowlingovým větší. U bowlingu jsou pro změnu zase větší hrací koule, které mají navíc tři otvory pro prsty.

Zvláštnost bowlingové koule

Jsou zhotoveny z polyuretanu nebo reaktivního polyuretanu a mají excentrické jádro, které zajistí nepřímý pohyb koule. Pokud ji vypustíte z ruky, nepoběží po dráze přímo, ale během svého pohybu se z přímého směru vychýlí a snáze porazí vyšší počet kuželek. Proto je obtížné kouli při hodu vypustit tak, aby dosáhla požadovaného vychýlení. Všechny koule mají striktně daný totožný průměr, ale vzájemně se liší svou hmotností.

Kuželková koule

Její průměr je 160 mm, je hladká, nemá žádné otvory a váží vždy 2,8 kg, v výchylkami v několika gramech. S ohledem na menší rozměr koule, je mnohem obtížnější shodit všechny kuželky jednou ranou než u bowlingu.

Dráhy

Bowlingová dráha je pevná, což umožňuje házet koule až několik metrů za koncovou čáru odhozu. U kuželek jsou dráhy ze saduritu, proto jsou sice také tvrdé, ale zároveň také křehké, takže kouli není možné při odhozu na dráhu házet, nýbrž je nutné i pokládat a valit. Tento fakt činí kuželky náročnější namáhavější. Při bowlingu je navíc u hráčů vyžadována speciální obuv, což u kuželek není třeba.

Systém hry

V bowlingu se hráči střídají po jednom nebo dvou hodech, čímž má hra rychlý spád a napětí, protože si hráči mohou okamžitě porovnávat navzájem své výsledky. V kuželkách hraje na dráze jen jeden hráč, dokud nenahází předem stanovený počet hodů (25, 50, případně i více). Rozdíl je i v počítání shozených kuželek. V kuželkách se započítávají jen ty kuželky, které skutečně spadnou, zatímco v bowlingu je možné získat navíc bonusové body za shození všech deseti kuželek.